Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Шатілова Олена Володимирівна

Кафедра: Кафедра менеджменту
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 11 років
Біографія:

У 2005 році закінчила «Київський національний економічний університет» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту організацій (диплом з відзнакою).

Кандидат економічних наук з квітня 2014 року. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Управління стратегічною гнучкістю підприємства» захистила після навчання в аспірантурі ДВНЗ «Київський національний економічних університет імені Вадима Гетьмана»за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Вчене звання доцента по кафедрі менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічних університет імені Вадима Гетьмана» присвоєно у квітні 2016 року.

Працювала на посаді економіста у ВАТ «Український інститут по проектуванню об’єктів газової промисловості «Укргазпроект», на посаді менеджера з реклами у ТОВ «Укрполіграфія» та на посаді менеджера у ТОВ «Мобіл-2 Україна». З квітня 2015 року – доцент кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічних університет імені Вадима Гетьмана».

Автор 53 наукових та навчально-методичних праць.

Виступала співорганізатором двох Міжнародних науково-практичних конференцій «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту», які проходили у 2014 та 2016 роках на базі кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Брала участь та виступала з доповідями на 32 конференціях в Україні та за кордоном.

Здійснює керівництво курсовими та дипломними роботами, виробничою та переддипломною практиками; виконувала обов’язки куратора академічної групи.

Керівник по кафедрі науки «Теорія організації», науки (дисципліни)«Антикризове управління організацією», виробничої практики студентів рівня вищої освіти бакалавр та виробничої/переддипломної практики студентів рівня вищої освіти магістр.

Співавтор 2-х програм нормативних наук:

  • «Теорія організації» для студентів рівня вищої освіти бакалавр,галузі знань 0306 «Менеджмент та адміністрування», спеціальності 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент промислових підприємств»;
  • «Антикризове управління організацією» для студентів рівня вищої освіти магістр, галузі знань 0306 «Менеджмент та адміністрування», спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», магістерських програм «Менеджмент корпорацій (АТ)» і «Менеджмент малого бізнесу».

Співавтор 2-х програм вибіркових дисциплін:

  • «Антикризове управління підприємством» для студентів рівня вищої освіти бакалавр, галузі знань 0305 «Економіка і підприємицтво», спеціальностей 6.030507 «Маркетинг» і 6.030509 «Облік і аудит»;
  • «Управління власністю» для студентів рівня вищої освіти магістр, галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» магістерської програми «Менеджмент корпорацій (АТ)».

Співавтор програми виробничої практики студентів рівня вищої освіти бакалавр, галузі знань 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент промислових підприємств».

У ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» викладає науки (дисципліни):

  • «Менеджмент»
  • «Теорія організації»
  • «Антикризове управління організацією»
  • «Організація управління промисловим підприємством»
  • «Управління власністю»