Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Студентські наукові конференції

Кафедрою макроекономіки та державного управління щорічно організовується робота секції «Прогнозування та державне регулювання економіки» студентської наукової конференції «Соціально-економічний розвиток України на початку ХХІ століття» проблематика яких стосується прикладних аспектів макроекономіки як науки, державного регулювання економіки, прогнозування соціально-економічного розвитку країни, а також розробки та реалізації макроекономічної політики.

Починаючи з 2000 року з науковими доповідями на секційних засіданнях конференції виступили понад 200 студентів різних факультетів та курсів, які не лише дістали змогу особисто набути корисний досвід презентації наукових здобутків, спілкування та дискусії, але і  отримали вагомий поштовх для своїх подальших наукових досліджень та навчання в аспірантурі.

Остання редакція: 22.05.14