КНЕУ - Студентські наукові конференції

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Студентські наукові конференції

Кафедрою щорічно організовується робота студентської наукової конференції щодо проблем прикладних аспектів макроекономіки як науки, державного регулювання економіки, прогнозування соціально-економічного розвитку країни, розробки та реалізації макроекономічної політики, а також антикризового публічного управління.

Виступ студентів з науковими доповідями на секційних засіданнях конференції дає змогу особисто набути корисний досвід презентації наукових здобутків, спілкування та дискусії, але і  отримали вагомий поштовх для своїх подальших наукових досліджень та навчання в аспірантурі.

Остання редакція: 25.07.18