Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Нечипоренко Олександр Юрійович

Кафедра: Кафедра фінансового права
Посада: Доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 34 роки
Біографія:

У 1976 р. закінчив Військово-політичну академію (історико-правовий факультет), а у  1982 р. Державний педагогічний інститут за спеціальністю «Історія і суспільствознавство».

У 1988 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Господарський механізм як спосіб реалізації досягнень НТР» за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія.

У жовтні 1990 р. отримав вчене звання доцента.

 

На кафедрі правового регулювання економіки працює з січня 2002 р.

Забезпечує проведення занять з науки «Фінансове та банківське право», дисципліни «Законодавство про захист економічної конкуренції» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю «Правознавство» та дисциплін «Правове регулювання валютного ринку»,  «Правові основи безпеки банківської діяльності» для студентів освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю «Правознавство» за магістерською програмою «Правове регулювання банківської діяльності».

Є членом Спілки ветеранів прикордонних військ України.