Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Житлове право

Опис. Змістові модулі

Модуль І.
Тема 1. Поняття та предмет житлового права України.
Тема 2. Юридична класифікація жилих будинків і жилих приміщень. Житловий фонд, його структура та призначення.
Тема 3. Забезпечення громадян жилими приміщеннями у будинках державного і громадського  житлового фонду.
Тема 4. Користування жилими приміщеннями в будинках державного і громадського житлового фонду.
Тема 5. Користування жилими приміщеннями в будинках (квартирах ) приватного житлового фонду та фонду житлово-будівельних кооперативів.

Модуль ІІ
Тема 6. Квартирна плата та плата за комунальні послуги.
Тема 7. Приватизація державного житлового фонду.
Тема 8. Забезпечення схоронності житлового фонду, його експлуатація та ремонт.
Тема 9. Припинення права на жиле приміщення.
Тема 10. Відповідальність за порушення житлового законодавства.

Викладацький склад:

кандидат юридичних наук, доцент Г.В. Виноградова,
старший викладач Ж.Д. Куколевська.

Тривалість: 72, кредити ECTS — 2, семестри — 7.
Форми та методи навчання.

Навчальні лекції (загальний обсяг — 20 академічних годин),
семінарські заняття (загальний обсяг — 16 академічні години),
самостійна робота студента (загальний обсяг — 26 академічних годин),
виконання індивідуальних завдань (загальний обсяг — 10 академічні години).

Оцінювання

Поточний контроль. Об’єктами поточного контролю є: систематичність та активність роботи на семінарських заняттях, виконання студентом завдань для самостійного опрацювання; виконання модульних завдань.
Підсумковою формою контролю знань із даної дисципліни є залік.
Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного і підсумкового контролю.

Остання редакція: 16.04.14

Публікаціі з предмету

  • Житлове право (88.5 KB)паспорт  навчальної дисципліни "Житлове право"  .Дисципліна бакалаврського рівня. 23 Червня 2016 р.
  • Житлове право (387 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни "Житлове право"23 Червня 2016 р.