Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кафедра адміністративного права і процесу

Кафедра конституційного та адміністративного права апріорі своєю назвою визначає публічно-правовий характер та зміст навчальних програм, що викладаються кафедрою. На сьогодні у зв’язку з прийняттям Конституції України1996 р., набуття членства в ряді міжнародних організацій (зокрема, Раді Європи, ОБСЄ та ін.) навчальні дисципліни публічного права набули якісно нового спрямування і змісту. Їх вивчення в кожному ВНЗ має свої особливості і традиції. У КНЕУ – це забезпечення економічного розвитку української держави новими кадрами, не лише економістами, але й юристами. На кафедрі функціонують три науково-методичних секції за напрямами: конституційне право; адміністративне право; кримінальне та кримінально-процесуальне право. Упродовж 2000-2006 рр. зростає кадровий і творчий потенціал кафедри – колектив поповнився досвідченими науковцями та молодими перспективними викладачами.


 Історія кафедри:

Офіційним «Днем народженням» кафедри прийнято вважати 1 жовтня 1999 р., коли наказом ректора КНЕУ було юридично створено кафедру державно-правових дисциплін. Фактично ж кафедра розпочала свою роботу із серпня 2000 р. Перші сторінки її історії вписали 6 викладачів, які перейшли з інших кафедр – правознавства та правового регулювання економіки. Першим завідувач кафедри стала заслужений юрист України, к.ю.н. Сюзанна Романівна Станік (на той час – міністр юстиції України), яка здійснювала ці функції до червня 2002 р. Значний внесок у становлення кафедри внесла Міхневич Людмила Володимирівна – заступник завідувача кафедри (певний час виконувала обов’язки завідувача кафедри), яка у співпраці з деканом юридичного факультету, доктором юридичних наук, професором, членом-кореспондентом НАН України В.Ф. Опришком організувала роботу кафедри, згуртувала колектив талановитих працівників. Справжнім наставником для молодих науковців стала завідувач кафедри з наукової роботи Онопчук Ірина Юріївна. З вересня 2004 р. кафедра носить назву конституційного та адміністративного права. З грудня 2004 р. професорсько-викладацький склад кафедри очолив доктор юридичних наук, професор Діхтієвський Петро Васильович. Перший місяць 2010 року став новою віхою у історії кафедри – кафедру очолив кандидат юридичних наук, доцент Крупчан Олександр Дмитрович.
Творчий пошук викладачів кафедри, які пропонують власну оригінальну технологію вивчення правничої дисципліни, втілюється в постійне вдосконалення навальних курсів. «Живе застосування» отриманих знань студенти можуть апробувати в судовій залі при розгляді імітованих справ.

 
Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Адміністративне право України

Адміністративне право України

Опис. Змістові модулі
Модуль І.
Тема 1. Державне управління.
Тема 2. Предмет та система адміністративного права.
Тема 3. Адміністративно-правові норми та відносини.
Тема 4. Органи виконавчої влади як суб'єкти адміністративно-правових відносин

Конституційні основи розвитку законодавства

Опис. Змістові модулі
Модуль І.
Тема 1. Загальна характеристика Конституції України 1996 р.
Тема 2. Конституція України - основа подальшого розвитку національного законодавства.
Тема 3. Концепція розвитку законодавства України.
Тема 4. Проблеми систематизації законодавства України

Конституційне право україни

 

Опис. Змістові модулі

Модуль І.

Тема 1. Конституційне право України - галузь національного права України
Тема 2. Джерела конституційного права
Тема 3. Засади конституційного ладу. України.
Тема 4. Основні засади взаємовідносин громадянського суспільства і держави

Конституційні право зарубіжних країн

 

Опис. Змістові модулі
Модуль І.
Тема1. Поняття, предмет і система  конституційного права в зарубіжних країнах.
Тема2. Конституції та інші джерела конституційного права в зарубіжних країнах
Тема3. Конституційно–правовий статус людини та громадянина
Тема 4

Митне право
Опис. Змістові модулі
Модуль  І.
ТЕМА 1. Митне право як складова митної справи в Україні
ТЕМА 2. Організація управління митною справою в Україні
ТЕМА 3. Митний контроль
ТЕМА 4. Митне оформлення і митне декларування
ТЕМА 5
Організація судових та правоохоронних органів

Опис. Змістові модулі
Модуль І.
Тема 1. Предмет, завдання, система, та основні поняття курсу „Організація судових та правоохоронних органів”. Законодавство та інші правоохоронні акти про судові та правоохоронні органи.
Тема  2. Судова влада і судова система. Принципи правосуддя

Інформаційне право
Опис. Змістові модулі
Модуль І.
Тема 1. Інформаційне право в системі національного права
Тема 2. Інформаційні правовідносини, їх структура та особливості
Тема 3. Правові засади інформаційних прав і свобод людини і громадянина та їх реалізація в Україні
Тема 4
Муніципальне право
Адміністративне судочинство
Дисципліни магістерського рівня
Правові основи управління у сфері економіки

Опис. Змістові модулі
Модуль І.
Тема 1. Правові засади здійснення державного управління економічними процесами.
Тема 2. Державна економічна політика та організаційно-правовий механізм її реалізації.
Тема 3.Державне регулювання інвестиційно-інноваційної політики як пріоритетне завдання національної економіки України

Адміністративно-правові засади публічного адміністрування

Адміністративно-правові засади публічного адміністрування