Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ворушило Сергій Вікторович

Кафедра: Кафедра адміністративного права і процесу
Посада: Доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Біографія:

Ворушило Сергій Вікторович 1984 р.н., освіта вища, в 2005 році закінчив Донецький інститут внутрішніх справ МВС України, на службі в органах внутрішніх справ перебуває з 15.08.2001, на обійманій посаді викладача кафедри ОСДП ДАІ з 15.01.2012 до 28.02.2015 року.

Активно займається науковою роботою. 25 січня 2011 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.004.16 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Має монографію та понад 30 наукових публікацій, з них 7 у фахових виданнях ВАК. Є куратором наукового гуртка кафедри організації служби та дізнання в підрозділах ДАІ та під його керівництврм курсанти тричі займали призові місця на конкурсах наукових робіт курсантів і студентів Донецького юридичного інституту МВС України, а також постійно приймали активну участь у конференціях та круглих столах.