Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Історія європейської цивілізації

Метою опанування науки є набуття фактичних знань з основ історії, політичного, соціокультурного, релігійного розвитку європейського суспільства; формування світосприйняття щодо європейської цивілізації як цілісного і водночас багатополюсного, багатоаспектного явища існуючої світ-системи, що визначає загальні і водночас специфічні риси розвитку європейських країн, соціально-економічних і політичних систем, тенденцій культурного розвитку європейських народів.

Остання редакція: 16.06.15

Публікаціі з предмету