Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Історія українського суспільства

Метою науки є формування системи теоретичних знань щодо тенденцій становлення і розвитку українського суспільства; надання знань про сутність, об’єктивну обумовленість, взаємозв’язок та взаємозалежність соціально-економічних і суспільно-політичних процесів, які характеризували суспільство України протягом найбільш важливих етапів  її історичного розвитку та зумовлюють специфіку соціально-економічного, суспільно-політичного і культурного розвитку українського суспільства на сучасному етапі.

Остання редакція: 16.06.15

Публікаціі з предмету