Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Історія України

Історія України посідає важливе місце у формуванні молодого громадянина нашої держави. Вивчення даної науки відкриває перед студентами можливостей виявити історичну спадковість й обумовленість соціальних тенденцій сучасності, знайти пояснення багатьом явищам нашого часу. Це дасть їм можливість адекватно оцінювати теперішню соціально-політичну ситуацію, включаючи і оцінку через призму власного місця і ролі в суспільстві, виявлення свого життєвого шляху, можливостей для власної самореалізації. 

Остання редакція: 28.04.16

Публікаціі з предмету