Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Химичук Катерина Володимирівна

Кафедра: Кафедра правового регулювання економіки
Посада: Старший викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 8 років
Біографія:

У 2004 р. закінчила юридичний факультет Київського національного економічного університету за спеціальністю «Правознавство» та отримала кваліфікацію магістр права.

У 2004-2007 рр. навчалася в аспірантурі Інституту держави і праваім. В.М. КорецькогоНаціональної академії наук України за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

У 2007-2009 рр. навчалася в Інституті перепідготовки та підвищення кваліфікаціїНаціонального педагогічного університеті імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Українська мова і література» та отримала кваліфікацію «Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури».

У 2011-2013 рр. навчалася в аспірантурі Національного університету державної податкової служби України за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право; фінансове право; інформаційне право.

25.11.2014 р. успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Правове регулювання надання адміністративних послуг органами юстиції України» зі спеціальності 12.00.07 − адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

З вересня 2015 р. працює в ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» на кафедрі правового регулювання економіки.

Викладає дисципліни «Господарське право», «Корпоративне право» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності «Правознавство».