Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Експертна оцінка майна

Керівник дисципліни- к.е.н.,доц.Баріда Н.П. , старший викладач Денисенко А.В.
Освітній ступінь: бакалавр
Мета дисципліни: надання студентам теоретико- методичних і організаційно-правових знань, а також практичних навичок щодо оцінки майна та професійної оціночної діяльності.
Завдання дисципліни: полягає в тому, щоб дати студентам знання загальних засад оцінки майна та професійної оціночної діяльності,
методики оцінки майна, а також -  практичне вміння виконувати оцінку нерухомості .

Результати навчання:
За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:
- виконання операцій з експертної оцінки нерухомості;
- проведення дисконтування та капіталізації грошових потоків;
- визначення ринкових факторів вартості нерухомості та прогнозування
динаміки її рівня .

 

Остання редакція: 14.05.18

Публікаціі з предмету

  • Eкспертна оцінка майна (195.7 KB)паспорт дисципліни «Експертна оцінка майна» для студентів освітній ступінь «бакалаврспеціалізація «Кредит »02 Жовтня 2017 р.
  • Експертна оцінка майна (1.1 MB)Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань  з дисципліни«Експертна оцінка майна» для студентів IVкурсу,  напряму підготовки «Фінанси та кредит», спеціалізація  6508/1 «Кредит»27 Вересня 2017 р.