Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Курило Олена Володимирівна

Кафедра: Кафедра фінансів
Посада: Доцент кафедри фінансів
Вчене звання: Старший науковий співробітник
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 35 років
Біографія:

У 1989 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фінансові та кредитно-грошові аспекти теорії економіки пропозиції (на матеріалах США)»  зі спеціальності 08.04.01 – «Фінанси, грошовий обіг і кредит».

У 2003 році їй  присвоєно вчене звання старший науковий співробітник зі спеціальності 08.05.01 – «Світове господарство  і міжнародні відносини».

Автор 100 наукових праць, в т.ч. співавтор 5 монографій та 2 навчальних посібників.

Напрями наукових досліджень пов’язані з функціонуванням фінансової системи, бюджетною та податковою політикою.