Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Пислиця Анна Віталіївна

Кафедра: Кафедра фінансів
Посада: Доцент кафедри фінансів
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 14 років
Біографія:

У 2012 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ефективність акцизного оподаткування в Україні» зі спеціальності 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит». 

Має два Сертифікати Міністерства фінансів України, які засвідчують успішну здачу підсумкового тестування в Центрі оцінювання та сертифікації компетентності працівників системи Міністерства фінансів України щодо знання норм Податкового кодексу та організації бюджетного процесу  за новим Бюджетний кодексом; та Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.

Протягом роботи на кафедрі фінансів викладала навчальні дисципліни "Фінанси", "Податкова система", "Податковий менеджмент", "Податковий контроль". Керує науковою роботою студентів, проводить засідання наукових гуртків з проблематики податкової системи та податкового менеджменту, щорічно готує студентів на наукові конференції.