Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Свідерська Інна Миколаївна

Кафедра: Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу
Посада: Доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 14 років
Біографія:

2001 р. здобуто вищу освіту в Уманській державній аграрній академії, за кваліфікацією менеджмент організацій.

Відомості про захист  кандидатської дисертацій:

-         Рік захисту - 2004

-         Тема дисертаційного дослідження «Державна політика підтримки аграрного виробництва України в контексті вимог Світової організації торгівлі»

-         Дисертацію захищено на спеціалізованій вчені раді Д 26.006.04 у Київському національному економічному університеті

-         За спеціальністю 08.07.02 - Економіка сільського господарства і АПК

Відомості про вчене звання доцента:

2009 р. отримала вчене звання доцента на кафедрі фінансів підприємств

Діючі аспіранти:

Береснев С.М. Фінансове планування у банку,  рік вступу – 2014, без відриву від виробництва

Дребіт Г.М. Планування та контроль грошових потоків підприємства, рік вступу – 2014,  без відриву від виробництва

Дисципліни, які викладала у різні часи, які викладає зараз:

- Фінанси підприємств,

- Фінансовий менеджмент,

- Фінансове посередництво.

Досвід роботиу:  аудиторська компанія, 2014 рік.  Консультант відділу надання послуг небанківським фінансовим установам  Департаменту аудиту.