Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Корпоративні фінанси

Дисципліна викладається на 4-му курсі, а обирається для вивчення студентами 3 курсу 

Анотація дисципліни Корпоративні фінанси

Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу пропонує студентам усіх факультетів крім ФЕФ та КЕФ вибіркову дисципліну «Корпоративні фінанси».

Дисципліна розроблена спеціально для студентів, зацікавлених  у здобутті фінансових знань та навичок, які є необхідними для подальшого професійного та кар’єрного зростання. У результаті вивчення дисципліни «Корпоративні фінанси» студенти оволодіють новітніми фінансовими технологіями та інструментами. Отримані знання сприятимуть формуванню професійних компетенцій фінансових менеджерів та фінансових аналітиків.

Доцільність вибору дисципліни «Корпоративні фінанси» обумовлена наступним: вивчення курсу передбачає набуття та закріплення практичних навичок щодо формування, розподілу та використання капіталу у процесі фінансово-господарської діяльності  корпоративних підприємств, раціоналізації інвестиційної діяльності та оцінювання фінансових ризиків.  

Переваги дисципліни:

  • матеріал дисципліни буде подаватися із застосуванням інтерактивних, новітніх технологій  (презентації, відео, кейси);
  • викладення дисципліни з використанням досвіду  найкращого подання матеріалу;
  • поєднання теоретичної підготовки із закріпленням практичних навичок на матеріалах фінансової звітності  реальних підприємств.

Вивчення дисципліни допоможе зрозуміти: принципи організації корпоративних фінансів; методи та джерела фінансування компаній, забезпечення їх ліквідності та фінансової рівноваги;  методичні підходів до визначення вартості бізнесу  та оцінки доцільності здійснення  інвестицій; підходи щодо раціонального використання робочого капіталу фірми; умови  корпоративної та фінансової реструктуризація компаній; прийоми фінансового контролінгу.

Професійні компетенції, що формуються в процесі вивчення дисципліни «Корпоративні фінанси»:

  • Уміння деталізувати, систематизувати та моделювати фінансово-економічні відносини, зв’язки і залежності, які виникають у процесі  прийняття фінансових рішень;
  • Уміння використовувати методи та прийоми формування власного та позикового капіталу підприємствами корпоративного сектору, розраховувати ставку дисконтування та оцінювати фінансово-інвестиційні ризики корпоративного підприємства;
  • Уміння здійснювати організаційну та методичну підтримку фінансового контролінгу, бюджетування та бюджетного контролю на корпоративних  підприємствах.

Шановні студенти! Отримані Вами знання є основою для здійснення практичної діяльності у сфері управління фінансами підприємств, фінансового контролінгу, внутрішнього та зовнішнього аудиту, ризик-менеджменту у реальному та фінансовому секторах економіки, консалтингу.

Остання редакція: 07.10.15

Публікаціі з предмету