Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Поведінковий аналіз на фінансовому ринку

Тривалий час домінуючим підходом до аналізу поведінки учасників фінансового ринку було припущення про їх раціональність. Проте емпіричні дослідження накопичували все більше свідчень про те, що для людей характерною є наявність систематичних відхилень від раціональної поведінки в процесі прийняття рішень. Їх врахування є важливим для індивідуальних інвесторів та управляючих портфелями, консультантів, трейдерів та усіх, хто працює на фінансових ринках.

Особливістю даного курсу є широке використання індукційного підходу та експериментальна перевірка запропонованих концепцій. Наука «Інноваційні фінансові інструменти та технології» має теоретико-прикладний характер і є нормативною для магістрів за напрямом підготовки «Фінанси і кредит», спеціальність 6508.

Мета курсу «Поведінковий аналіз на фінансовому ринку» – формування глибоких фахових знань і практичних навичок в області прийняття рішень учасниками фінансового ринку.

Після опанування курсу «Поведінковий аналіз на фінансовому ринку» студент буде:

  • володіти основними поняттями та інструментарієм поведінкового аналізу на фінансовому ринку;
  • знати основні евристики та відхилення у поведінці учасників фінансового ринку;
  • вміти виявляти та використовувати систематичні відхилення від раціональної поведінки учасників фінансового ринку;
  • вміти використовувати моделі, що враховують поведінкові особливості учасників фінансового ринку.