Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Торгівля цінними паперами

Мета дисципліни: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань щодо торгівлі цінними паперами в Україні та на світовому фінансовому ринку.

Завдання дисципліни: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для самостійної торгівлі цінними паперами або роботи в компаніях-професійних учасниках фінансового ринку під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

розраховувати та інтерпретувати фінансові показники діяльності корпорації та стану ринку в цілому;

проводити фундаментальний аналіз вартості цінних паперів з використанням дохідного та порівняльного підходів;

здійснювати технічний аналіз динаміки курсів цінних паперів;

формувати портфель цінних паперів із заданими цільовими параметрами та обмеженнями;

розробляти торгівельну систему на основі попередньо проведеного аналізу;

здійснювати ризик-менеджмент за відкритими на фінансовому ринку позиціями;

користуватись програмним забезпеченням для проведення аналізу та укладання угод із цінними паперами.

Остання редакція: 10.05.16

Публікаціі з предмету