Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Оцінювання пайових та боргових фінансових інструментів

Мета науки: формування теоретичних, методологічних і практичних підходів до оцінки вартості фінансових інструментів в умовах ринкової економіки та підготовка студентів до професійної діяльності у сфері оцінки вартості цінних паперів.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для застосовування на практиці підходів до оцінки фінансових інструментів.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

-  знаходити та аналізувати фінансову інформацію при проведенні оцінювання фінансових інструментів;

- оцінювати боргові фінансові інструменти, зокрема: корпоративні облігації та векселі, державні облігації, ощадні сертифікати та облігації, забезпечені іпотечними активами;

- на практиці застосовувати основні методи оцінювання акцій на вітчизняному фінансовому ринку з врахуванням особливостей його розвитку;

- проводити оцінку контрольних і неконтрольних пакетів акцій;

- оцінювати цінні папери пайових та корпоративних інвестиційних фондів;

- узгоджувати (узагальнювати) результати різних підходів і методів до оцінки фінансових інструментів і визначити підсумкову величину їх вартості;

- здійснювати на практиці оцінку вартості портфеля фінансових інструментів, в тому числі й такого, що містить неліквідні інструменти;

- складати експертний висновок (звіт) про оцінку фінансових інструментів.

Остання редакція: 10.05.16

Публікаціі з предмету