Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кузьменко Діана Валеріївна

Кафедра: Кафедра іноземних мов факультету фінансів
Посада: старший викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: магістр
Стаж роботи: 16 років
Біографія:

Закінчила факультет англійської мови Київського національного лінгвістичного університету та здобула кваліфікацію викладача англійської мови у 2002 році. З вересня 2002 року працює викладачем кафедри іноземних мов фінансово-економічного факультету ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на кафедрі іноземних мов фінансово-економічного факультету У 2010 році закінчила ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та здобула кваліфікацію магістра з фінансів. З вересня 2010 року – здобувач кафедри менеджменту банківської діяльності. Тема дисертаційного дослідження: «Кредитоспроможність позичальника в управлінні банківськими ризиками».