Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Максименко Оксана Олексіївна

Кафедра: Кафедра іноземних мов факультету фінансів
Посада: доцент, заступник завідувача кафедри іноземних мов
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Стаж роботи: 30 років
Біографія:

Отримала середню спеціальну педагогічну освіту у Київському міському педагогічному училищі № 3 (1987–1991рр.). Закінчила Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (1992–1997рр.). Працювала викладачем кафедри іноземних мов Технічного ліцею НТУУ «КПІ» (вересень 1997 р. – листопад 1999 р.). З грудня 1999 р. працювала у Київському національному економічному університеті викладачем, а з серпня 2005р. – старшим викладачем кафедри іноземних мов фінансово-економічного факультету.

Навчалася в аспірантурі Інституту педагогіки НАПН України (лабораторія порівняльної педагогіки). У листопаді 2013 р. захистила кандидатську дисертацію «Організаційно-педагогічні засади професійно-орієнтованого навчання іноземних мов у країнах Європейського Союзу». Науковий ступінь кандидата педагогічних наук присуджено у лютому 2014 р. З вересня 2014 р. працює доцентом кафедри іноземних мов фінансово-економічного факультету у ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана». Вчене звання доцента кафедри іноземних мов  присвоєно у грудні 2015 р. Aвтор понад 60 наукових та науково-методичних праць з порівняльної педагогіки.