Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Овчіннікова Олена Іванівна

Кафедра: Кафедра іноземних мов фінансово-економічного факультету
Посада: старший викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: магістр
Стаж роботи: 35 років
Біографія:

Закінчила Державний університет ім. Т.Г. Шевченка, отримала кваліфікацію філолога, викладача російської мови у 1981 році Працювала за спеціальністю в учбових закладах міста Києва. У 1992 р. закінчила Київський Лінгвістичний університет, отримала кваліфікацію вчителя англійської мови. З 1992 по 2005 рр. працювала вчителем англійської мови. З 2005 р. викладає англійську мову за фаховим спрямуванням на кафедри іноземних мов фінансово-економічного факультету ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана». Працює над дисертаційним дослідженням за темою «Формування професійного іміджу майбутніх економістів». У 2010 р. проходила стажування на кафедрі іноземних мов Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету м. Київ.