Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжпредметний тренінг (Фінансова звітність банку: складання та аналіз)

Підготовка бакалаврів зі спеціальності «банківська справа» потребує ретельного дотримання вимог щодо практичного наповнення навчального процесу. Тренінг є формою навчання, яка максимально наближена до практичної діяльності і надає реальну базу знань та навичок  для подальшого використання  у практичній роботі в  банківських установах.

Тренінг охоплює основні дисципліни, що формують фахівців бакалаврського рівня, а саме:

§  Банківські операції;

§  Фінансовий облік у банку;

§  Аналіз банківської діяльності.

Завдання з міжпредметного тренінгу «Фінансова звітність банку: складання та аналіз» мають на меті сформувати у студентів навички складання  фінансової звітності та аналізу фінансового стану банку.

Результатом тренінгу є закріплення теоретичних знань і здобуття практичного досвіду, апробація професійних здатностей та відпрацювання навичок  щодо складання та аналізу звітності банку.

Навчально-методичні матеріали  складаються з трьох розділів. Перший розділ містить загальні організаційнім засади проведення тренінгу, значення та особливості роботи у малих групах. Другий розділ розкриває  завдання  тренінгу та методичні поради щодо їх  виконання. У третьому  розділі наведено критерії оцінювання виконання та презентації завдань міжпредметного тренінгу.

 

Остання редакція: 06.05.17

Публікаціі з предмету