Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Маркетинг в кредитних установах

«Маркетинг в кредитних установах» — наука, предметом якої є вивчення комплексної системи організації кредитної  справи та збуту послуг кредитних установ, що зорієнтована на задоволення потреб конкретних споживачів і отримання прибутку на основі вивчення та прогнозування грошового ринку.

Метою науки «Маркетинг в кредитних установах» є підготовка фахівців такого рівня, що здатні оволодіти методами вивчення та прог­нозування кон’юнктури грошового ринку та ринку послуг кредитних установ і розробляти, виходячи з цього, стратегію розвитку операцій банку або іншої кредитної установи.

Завданням науки є: довести до студентів розуміння сутності, цілей та провідних засад маркетингу в кредитних установах, ознайомити студен­тів з методикою здійснення досліджень та аналізу кредитного та банківського ринку, навчити студентів ефективно використовувати інструменти маркетингу у діяльності банку та інших кредитних установ, сформувати у студентів системний підхід до визначення маркетингової стратегії кредитної установи та її здійснення, поглибити загальну фахову підготовку студентів.

Компетентності, на формування яких зорієнтована наука «Маркетинг в кредитних установах»:

—  аналізувати конкурентну позицію кредитної установи на ринку банківських та кредитних послуг;

—  аналізувати маркетингове макро- та мікросередовище діяльності кредитних установ;

—  розробляти пропозиції щодо нормативно-правових актів у сфері регулювання ринку кредитних установ, конкуренції на ньому та маркетингу кредитних установ;

—  вдосконалювати організаційну структуру банку або іншої кредитної установи щодо реалізації інструментів маркетингу;

—  прогнозувати доходність операцій та банківських продуктів, продуктів кредитних установ;

—  визначати ціни на окремі продукти та послуги кредитної установи, її цінову політику;

—  проводити моніторинг кредитних операцій кредитної установи;

—  проводити моніторинг депозитних операцій кредитної установи;

—  проводити моніторинг комісійно-посередницької діяльності кредитної установи;

—  проводити моніторинг продуктів та послуг кредитної установи;

—  здійснювати контроль маркетингової діяльності кредитної установи;

—  організовувати роботу маркетингових підрозділів кредитної установи;

—  координувати діяльність філій, відділень та структурних підрозділів кредитної установи;

—  вести моніторинг ринку банківських послуг та ринку продуктів кредитних установ;

—  управляти тактичними маркетинговими діями кредитної установи;

—  управляти маркетинговою стратегією кредитної установи.

 

Остання редакція: 28.12.15

Публікаціі з предмету