Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Залєтов Олександр Миколайович

Кафедра: Кафедра страхування
Посада: Кандидат економічних наук, доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 7 років
Біографія:

Кандидат економічних наук, доцент Залєтов Олександр Миколайович. Напрями наукових досліджень пов’язані зі страховим ринком, страхуванням життя, державним регулюванням страхової діяльності.   Основні наукові положення та результати прикладного характеру наукової та навчально-методичної роботи висвітлені в 33 наукових працях, в тому числі: 1 індивідуальній монографії, 3 навчальних посібниках, 5 статтях у наукових фахових виданнях, 26 статтях в інших виданнях.Є науковим керівником 3-х аспірантів.Президент Ліги страхових організацій України. Член експертних груп при Мінекономіки, Держфінпослуг, Держкомзему, Мінрегіонбуду, Мінагрополітики, Комітеті ВРУ з питань охорони здоров’я та розробки законодавчих актів, моніторингу страхового законодавства, розробки заходів щодо розвитку державного регулювання та пруденційного нагляду в сфері страхування.  З 2015 р. – член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Викладаєдисципліни «Страхове право», «Страхування».