Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бухгалтерський облік (Кафедра бухгалтерського обліку)

Дисципліна “Бухгалтерський облік” забезпечує можливість оволодіти знаннями з обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських процесів.
Мета дисципліни - формування системи знань з теорії та практики бухгалтерського обліку на підприємствах; підготовка та надання фінансової інформації внутрішнім і зовнішнім користувачам з метою прийняття управлінських рішень.
Завдання дисципліни - вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання фінансової інформації в управлінні.
 Предмет дисципліни - теоретико - методичні та практичні положення бухгалтерського обліку та звітності підприємств.

Остання редакція: 24.07.17

Публікаціі з предмету

 • Бухгалтерський облік 6030401 (108.5 KB)паспорт  дисципліни «Бухгалтерський облік» для спеціальності 6.030401 «Правознавство»06 Липня 2016 р.
 • Бухгалтерський облік 6030504 (Фінансовий облік) (117 KB)паспорт  науки «Бухгалтерський облік» модуль-1 «Фінансовий облік» для спеціальності 6030504 «Економіка підприємства»06 Липня 2016 р.
 • Бухгалтерський облік 6040303 (102 KB)паспорт дисципліни «Бухгалтерський облік» для спеціальності 6040303 «Системний аналіз»06 Липня 2016 р.
 • Бухгалтерський облік 6050101 (102.5 KB)паспорт дисципліни «Бухгалтерський облік» для спеціальності 6.050101 «Комп’ютерні науки»06 Липня 2016 р.
 • Бухгалтерський облік (6030501;6030502;6030503;6030506;6030507;6030508;6030601) (117 KB)паспорт  науки «Бухгалтерський облік» для спеціальностей 6030501 «Економічна теорія»; 6030502 «Економічна кібернетика»; 6030503 «Міжнародна економіка»;   6030505 «Управління персоналом і економіка праці»; 6030506 Прикладна статистика»; 6030507 «Маркетинг»; 6030508 «Фінанси і кредит», 6030601 «Менеджмент»06 Липня 2016 р.
 • Бухгалтерський облік 6030206 (111 KB)паспорт  науки «Бухгалтерський облік» для спеціальності 6.030206 «Міжнародний бізнес»06 Липня 2016 р.
 • Бухгалтерський облік спец. 6030504 (Управілнський облік) (861.5 KB)- методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Бухгалтерський облік» модуль-1 «Управілнський облік» для спеціальності 6030504 «Економіка підприємства»06 Липня 2016 р.
 • Бухгалтерський облік 6030504 (Управлінський облік) (117 KB)паспорт  науки «Бухгалтерський облік» модуль-1 «Управлінський облік» для спеціальності 6030504 «Економіка підприємства»06 Липня 2016 р.
 • Бухгалтерський облік спец.(6030501;6030502;6030503;6030506;6030507;6030508;6030601 ) (696 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Бухгалтерський облік» для спеціальностей 6030501 «Економічна теорія»; 6030502 «Економічна кібернетика»; 6030503 «Міжнародна економіка»;   6030505 «Управління персоналом і економіка праці»; 6030506 Прикладна статистика»; 6030507 «Маркетинг»; 6030508 «Фінанси і кредит», 6030601 «Менеджмент»06 Липня 2016 р.
 • Бухгалтерський облік спец. 6.030206 (533.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Бухгалтерський облік»  для спеціальності 6.030206 «Міжнародний бізнес»06 Липня 2016 р.
 • Бухгалтерський облік спец. 6.030401 (670.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Бухгалтерський облік»  для спеціальності 6.030401 «Правознавство»06 Липня 2016 р.
 • Бухгалтерський облік спец. 6030504 (Фінансовий облік) (697 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Бухгалтерський облік» модуль-1 «Фінансовий облік» для спеціальності 6030504 «Економіка підприємства»06 Липня 2016 р.
 • Бухгалтерський облік спец. 6040303 (487.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Бухгалтерський облік» для спеціальності 6040303 «Системний аналіз»06 Липня 2016 р.
 • Бухгалтерський облік спец. 6.050101 (620 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Бухгалтерський облік» для спеціальності 6.050101 «Комп’ютерні науки»06 Липня 2016 р.