Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управлінський облік у банках

Управлінський облік у банках – вивчаються: сутність, мета, предмет і об’єкти управлінського обліку в банках; зміст управлінського обліку як підсистеми бухгалтерського обліку; планування та бюджетування в системі управлінського обліку банку; калькулювання собівартості банківських продуктів з використанням   систем „директ-костінг” та „стандарт-костінг”; процедури застосування бази розподілу в процесі розподілу позиційних витрат; підходи до формування внутрішнього плану рахунків управлінського обліку; організаційні аспекти управлінської звітності; методика калькулювання собівартості банківських продуктів та послуг; сутність і характеристика функціонально – вартісного аналізу (ФВА); особливості  трансфертного ціноутворення в банку.

Остання редакція: 16.11.15