Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Вітлінський Вальдемар Володимирович

Кафедра: Кафедра економіко-математичного моделювання
Посада: завідувач кафедри
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Біографія:

Завідувач кафедри економіко-математичного моделювання КНЕУ імені Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, професор, Почесний доктор Національного університету «Острозька академія» (2011р.). Закінчив механіко-математичний факультет Львівського національного університету ім. І. Я. Франка в 1968 р. Після закінчення університету був направлений на роботу до Києва у Всесоюзний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут нафтопереробної та нафтохімічної промисловості, де займався питаннями оптимального планування та проектування нафтопереробних заводів. Тут з’явились його перші наукові праці з проблем математичного моделювання процесів, об‘єктів, явищ. З 1978 р. Вітлінський В. В. працює завідуючим відділу, потім головним конструктором, надалі директором науково-технічного центру Всесоюзного науково-виробничого об’єднання “КАМЕТ” (м. Київ), де займається створенням та впровадженням інтегрованих автоматизованих систем управління та проектування на машинобудівних підприємствах. У КНЕУ на постійній основі працює з 1992 року. Тут захистив у 1996 р. докторську дисертацію.