Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Технології розподілених систем та паралельні обчислення (Кафедра інформаційного менеджменту)

Метою  вивчення дисципліни є набуття студентами навичок із застосування сучасних моделей створення програмних продуктів, документування процесу створення програмних виробів, розробки та використання інформаційних ресурсів, застосування технологій інтеграції складових елементів програмного забезпечення, використання сучасних серверів баз даних та методів побудови користувацького інтерфейсу програм. Опановуючи інструментарій серверів баз даних студент всебічно ознайомиться з можливостями структурованої мови запитів для вирішення задач: визначення даних, маніпулювання даними та програмування у межах баз даних.

Остання редакція: 11.12.17

Публікаціі з предмету

  • Технології розподілених систем 6.050101 (64.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Технології розподілених систем» 15 Липня 2016 р.
  • Технології розподілених систем для спец. 6.050101 (225.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки (дисципліни) "Технології розподілених систем  для спец. 6.05010113 Липня 2016 р.