Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інформаційні системи і технології в маркетингу

Дисципліна «Інформаційні системи і технології в маркетингу»призначена для підготовки бакалаврів, що нав­чаються за спеціальністю “Економічна кібернетика”. Її метою є надання студентам теоретичних та практичних знань, необхідних для удосконалення управління маркетин­говою діяльністю за рахунок застосування інформаційних систем, що базу­ються на використанні сучасних апаратно-програм­них за­собів, інформаційних технологій та еконо­міко-мат­ема­тич­них методів.

Остання редакція: 22.09.11

Публікаціі з предмету

  • Інформаційні системи і технології в маркетингу 6507 (258.5 KB)– методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної  роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни “Інформаційні системи і технології в маркетингу”19 Серпня 2014 р.