Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Майсак Тетяна Вікторівна

Кафедра: Кафедра комп'ютерної математики та інформаційної безпеки
Посада: Доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Біографія:

В 2009 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі».  Участь у науково – дослідних темах: «Системний аналіз та дослідження стійкості та керованості стохастичних систем методами комп’ютерної математики», «Оптимізація та дослідження показників якості і ефективності, захисту інформації в  телекомунікаційних, інформаційно-комунікаційних системах і мережах»,  «Оптимізація параметрів телекомунікаційних систем та мереж на базі економетричних методів».