Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Манцуров Ігор Германович

Кафедра: Кафедра статистики
Посада: Завідувач кафедри
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 30 років
Біографія:

Закінчив Київський інститут народного господарства в 1974 р.

У 1988 - 2001 рр., працюючи у спеціалізованих агенціях  ООН розробляв та реалізовував програми розвитку національних економік у країнах Африки та на Балканах. У 2002 р. очолив проект Світового Банку з Розвитку приватного сектору в Україні, спрямованого на створення за рахунок коштів міжнародної спільноти нових інституційних механізмів управління національною економікою, запровадження ефективної регуляторної політики, покращення бізнес-середовища та створення робочих місць.

Втілюючи набутий за кордоном досві та навички в практику українських міністерств та відомств бере участь у розробленні та реалізації програм розвитку національної економіки. Очолює Науково-дослідний економіний інститут Міністерства економіки України.

Викладає дисципліни:“Статистика”, “Статистика ринків”, “Статистика в системі економічних наук”, “Методологія та організація статистики”, “Методологія та організація національного рахівництва”, “Статистика економічного зростання та конкурентоспроможності”, “Статистика глобального середовища”.