Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Матвієнко Юлія Олексіївна

Кафедра: Кафедра педагогіки та психології
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Стаж роботи: 12 років
Біографія:

У 2002 році закінчила Київський національний економічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку і контролю в управлінні бюджетними і фінансовими організаціями.

З вересня 2003 р.працює на кафедрі педагогіки та психології Київського національного економічного університету.

З 2006 по 2011 р. – здобувач кафедри педагогіки та психології.

2013 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування умінь самоконтролю студентів економічних спеціальностей у процесі психолого-педагогічної підготовки» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та психології КНЕУ імені Вадима Гетьмана Котикова Олена Михайлівна.

Викладання дисциплін: Психологія та педагогіка; Психологія діяльності та навчальний менеджмент; курсова робота з циклу психолого-педагогічних дисциплін; педагогічна практика з курсу психолого-педагогічних дисциплін; бере участь у Державному іспиті з циклу психолого-педагогічних дисциплін.

Наукова діяльність:  35 публікацій наукового та навчално-меодичного характру.

Напрямки наукових досліджень: методи та прийоми самоконтролю в процесі навчальної діяльності студентів; самооцінка особистості.формування умінь самоконтролю.

Підвищення кваліфікації: з 2014 р. консультант у методі позитивної психотерапії (Сертифікат); 2015 р. учасник тренінгу «Інноваційні концепції Позитивної і Транскультуральної психотерапії» (Сертифікат); 2015 р. закінчила навчання в Школі дитячого психолога «Київського тренінгового центру «Я»» (Сертифікат).