Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Гаман Галина Володимирівна

Кафедра: Кафедра управління персоналом та економіки праці
Посада: доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 7 років
Біографія:

Народилась 6 квітня 1982 року. У 2004 році закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за напрямком магістр з економіки підприємництва. Потім  вступила до аспірантури Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки України, де у 2007 році захистила дисертацію на тему «Організаційно-економічний механізм формування та ефективного використання людського капіталу» та отримала науковий ступінь кандидат економічних наук. Зараз працюю доцентом кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана», викладаю дисципліни: «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Менеджмент персоналу», «Фізіологія та психологія праці».