Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Вонберг Тетяна Вікторівна

Кафедра: Кафедра управління персоналом та економіки праці
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 14 років
Біографія:

У 2003р. закінчила Кіровоградський державний технічний університет (спеціальність “управління трудовими ресурсами”, кваліфікація “магістр з управління трудовими ресурсами”), у 2007р. - аспірантуру при ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за спеціальністю 08.00.07 “Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика”, захистила дисертацію 6 грудня 2007р. Тема дисертації: "Ефективність реалізації активних програм сприяння зайнятості населення: методологія і практика оцінювання". Працює на кафедрі з 2006 р.