Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Вартість навчання за контрактом Магістр

 

Вартість навчання за контрактом

(освітній  рівень «Магістр»)

Наказ від 12.06.2018539 (додаток)

Вартість навчання для студентів, які будуть зараховані
до ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
освітнього  рівня  «магістр» у 2018 році

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Денна форма (1 р.6м.)

Заочна форма (1 р.8м.)

за семестр

за весь термін навчання

за семестр

за весь термін навчання

Міжнародна економіка

14300,0

45760,0

8500,0

30600,0

Міжнародний  бізнес

14300,0

45760,0

8500,0

30600,0

Міжнародні  фінанси

14300,0

45760,0

8500,0

30600,0

Міжнародний  менеджмент

14300,0

45760,0

8500,0

30600,0

Публічне  право

13000,0

41600,0

8500,0

30600,0

Приватне  право

13000,0

41600,0

8500,0

30600,0

Фінанси

14300,0

45760,0

8500,0

30600,0

Банківський  бізнес

14300,0

45760,0

8500,0

30600,0

Корпоративні  фінанси

14300,0

45760,0

8500,0

30600,0

Митна  справа

12950,0

41440,0

8500,0

30600,0

Економіка підприємства

12950,0

41440,0

8500,0

30600,0

Економічна  аналітика

12950,0

41440,0

-

-

Підприємництво

12950,0

41440,0

8500,0

30600,0

Менеджмент  агробізнесу

12950,0

41440,0

8500,0

30600,0

Економіка  агробізнесу

11750,0

37600,0

8250,0

29700,0

Менеджмент бізнес-організацій

12950,0

41440,0

8500,0

30600,0

Публічне управління та адміністрування 

12950,0

41440,0

8500,0

30600,0

Маркетинг

12950,0

41440,0

8250,0

29700,0

Комерційна  діяльність  та  логістика

12950,0

41440,0

8250,0

29700,0

Облік і  аудит

12950,0

41440,0

8500,0

30600,0

Податковий  менеджмент

12950,0

41440,0

8500,0

30600,0

Облік, аудит  та  оподаткування  агробізнесу

12950,0

41440,0

8500,0

30600,0

Безпека  бізнесу

12950,0

41440,0

8500,0

30600,0

Менеджмент  персоналу

12950,0

41440,0

-

-

Аналітичне  забезпечення  національної  та  міжнародної  безпеки

12950,0

41440,0

8500,0

30600,0

Системи  штучного  інтелекту*

13250,0

53000,0

8500,0

34000,0

Системний  аналіз*

12950,0

51800,0

8500,0

34000,0

Інформаційні управляючі системи та технології*

13250,0

53000,0

8500,0

34000,0

Економічна кібернетика

12950,0

41440,0

8500,0

30600,0

* термін навчання  - 2  роки  на  денній  та  заочній  формах  навчання

 

 

АНГЛОМОВНІ  ПРОГРАМИ

(Викладання  дисциплін  англійською  мовою)

 

Спецізації

 

 

за  1 кредит  ЄКТС (грн.)

 

 

«Бізнес-адміністрування»(Глобальний бізнес; Управління розвитком бзнесу (МВА)»

310,0

 

 

Міжнародний  менеджмент

310,0

 

 

Економіка  підприємства (Менеджмент  проектів  та  консалтинг)

310,0

 

 

Підприємництво (Менеджмент  підприємницької  діяльності)

310,0

 

 

Корпоративні  фінанси (Фінансовий  менеджмент  у  сфері  бізнесу)

310,0

 

 

Облік  і  аудити  (Облік  і  аудит  в  управлінні  підприємницькою  діяльністю)

310,0

 

 

 

Спеціалізація

 

 

за  1 кредит  ЄКТС (грн.)

 

Міжнародний  менеджмент

240,0

 

 

Загальний  обсяг  освітніх  послуг  з  викладання  дисциплін  англійською  мовою  для  студентів  освітнього  рівня  «магістр» денної  та  заочної (дистанційної)  форм  навчання   складає до  90  кредитів  ЄКТС.

 

 

Остання редакція: 20.06.18