Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Програми фахових вступних випробувань на рівень вищої освіти «бакалавр» для вступників на базі окр «молодший спеціаліст»

 1. спеціальності «Облік і оподаткування», спеціалізації – «Облік, аудит та оподаткування»;
 2. спеціальності  «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізація – «Фінанси»;
 3. спеціальності «Економіка»,  спеціалізація – Економіка агробізнесу;
 4. спеціальності «Облік і оподаткування», спеціалізація - Облік, аудит та оподаткування агробізнесу;
 5. спеціальності «Менеджмент»,  спеціалізація – Менеджмент агробізнесу;
 6. спеціальності «Економіка»,  спеціалізація - Економіка підприємства;
 7. спеціальності «Менеджмент», спеціалізація – Менеджмент бізнес-організацій;
 8. спеціальності «Економіка»,  спеціалізація – Економічна кібернетика;
 9. спеціальності «Кібербезпека»
 10. спеціальності «Системний аналіз»
 11. спеціальності «Економіка»,  спеціалізація - Соціально-економічна статистика;
 12. спеціальності «Комп’ютерні науки»;
 13. спеціальності «Психологія»;
 14. спеціальності «Туризм»;
 15. спеціальності «Маркетинг»;
 16. спеціальності «Право»,  спеціалізація – Правознавство
 17. з економічної теорії – для осіб, які вступають з інших спеціальностей на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» та 07 «Управління та адміністрування» та спеціальності 242 "Туризм";
 18. з основ комп’ютерних наук та технологій – для осіб, які вступають з інших спеціальностей на спеціальності галузі знань 12 «Інформаційні технології» - з основи комп’ютерних наук та технологій
 19. спеціальніості «Фінанси, банківська справа, страхування», спеціалізація «Банківська справа»
 20. спеціальніості «Економіка», спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці»
 21. спеціальність "Економіка", спеціалізація - Міжнародна економіка
 22. з "професійної педагогіки", на спеціалізацію - Професійна освіта (економіка)
 23. спеціальність "Економіка" , спеціалізація - "Національна економіка"
 24. Із загальної педагогіки - для осіб, які вступають з неспоріднених спеціальностей на спеціальність "Профестійна освіта" 
 25. З основ психології - для осіб, які вступають з неспоріднених спеціальностей на спеціальність 053 "Психологія"
 26. спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"- спеціалізація "Комерційна діяльність та логістика"