Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Програми фахових вступних випробувань на рівень вищої освіти «бакалавр» для вступників на базі окр «молодший спеціаліст»

 1. спеціальності «Облік і оподаткування», спеціалізації – «Облік, аудит та оподаткування»;
 2. спеціальності  «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізація – «Фінанси та страхування»;
 3. спеціальності «Економіка»,  спеціалізація – Економіка агропромислових формувань;
 4. спеціальності «Облік і оподаткування», спеціалізація - Облік, аудит та оподаткування в АПК;
 5. спеціальності «Менеджмент»,  спеціалізація – Менеджмент агробізнесу;
 6. спеціальності «Економіка»,  спеціалізація - Економіка підприємства;
 7. спеціальності «Менеджмент», спеціалізація – Менеджмент бізнес-організацій;
 8. спеціальності «Економіка»,  спеціалізація – Економічна кібернетика;
 9. спеціальності «Економіка»,  спеціалізація - Соціально-економічна статистика;
 10. спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»;
 11. спеціальності «Психологія»;
 12. спеціальності «Туризм»;
 13. спеціальності «Маркетинг»;
 14. спеціальності «Право»,  спеціалізація – Правознавство
 15. з економічної теорії – для осіб, які вступають з інших спеціальностей на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» та 07 «Управління та адміністрування»;
 16. з основ комп’ютерних наук та технологій – для осіб, які вступають з інших спеціальностей на спеціальності галузі знань 12 «Інформаційні технології» - з основи комп’ютерних наук та технологій
 17. спеціальніості «Фінанси, банківська справа, страхування», спеціалізація «Банківська справа»
 18. спеціальніості «Економіка», спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці»
 19. спеціальність "Економіка", спеціалізація - Міжнародна економіка