Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Програми фахових вступних випробувань на освітній рівень «бакалавр» для вступників на базі окр «молодший спеціаліст»

 1. спеціальність «Облік і оподаткування», спеціалізація – «Облік, аудит та оподаткування»;
 2. спеціальність  «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізація – «Фінанси»;
 3. спеціальність «Економіка»,  спеціалізація – Економіка агробізнесу;
 4. спеціальність «Облік і оподаткування», спеціалізація - Облік, аудит та оподаткування агробізнесу;
 5. спеціальність «Менеджмент»,  спеціалізація – Менеджмент агробізнесу;
 6. спеціальність «Економіка»,  спеціалізація - Економіка підприємства;
 7. спеціальність «Менеджмент», спеціалізація – Менеджмент бізнес-організацій;
 8. спеціальність «Економіка»,  спеціалізація – Економічна кібернетика;
 9. спеціальність «Кібербезпека»
 10. спеціальність «Системний аналіз»
 11. спеціальність «Економіка»,  спеціалізація - Соціально-економічна статистика;
 12. спеціальність «Комп’ютерні науки»;
 13. спеціальність «Психологія»;
 14. спеціальність «Туризм»;
 15. спеціальність «Маркетинг»;
 16. спеціальність «Право»,  спеціалізація – Правознавство
 17. з економічної теорії – для осіб, які вступають з інших спеціальностей на спеціальність галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» та 07 «Управління та адміністрування» та спеціальність 242 "Туризм";
 18. з основ комп’ютерних наук та технологій – для осіб, які вступають з інших спеціальностей на спеціальність галузі знань 12 «Інформаційні технології» - з основи комп’ютерних наук та технологій
 19. спеціальніості «Фінанси, банківська справа, страхування», спеціалізація «Банківська справа»
 20. спеціальніості «Економіка», спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці»
 21. спеціальність "Економіка", спеціалізація - Міжнародна економіка
 22. з "професійної педагогіки", на спеціальність  Професійна освіта (економіка)
 23. Із загальної педагогіки - для осіб, які вступають з неспоріднених спеціальностей на спеціальність "Профестійна освіта"
 24. З основ психології - для осіб, які вступають з неспоріднених спеціальностей на спеціальність 053 "Психологія"
 25. спеціальність "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"- спеціалізація "Комерційна діяльність та логістика"