Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Етапи вступної кампанії 2018

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна (дистанційна) форма навчання

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

2 липня – о 18.00 год. 25 липня 2018 року

2 липня – о 18.00 год. 25 липня 2018 року

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 року

12 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів

о 18.00 годині 20 липня 2018 року

о 18.00 годині 20 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

о 18.00 годині 26 липня 2018 року

о 18.00 годині 26 липня 2018 року

Строки проведення вищим навчальним закладом співбесіди

21 липня – 23 липня 2018 року

21 липня – 23 липня 2018 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних іспитів

21 липня – 26 липня 2018 року

21 липня – 26 липня 2018 року

Термін оприлюднення рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2 з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням

до 12.00 години 24 липня 2018 року

до 12.00 години 24 липня 2018 року

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2 на місця державного замовлення, а також подання письмової заяви про анулювання заяв на інші місця державного замовлення.

не пізніше 18.00 год. 25 липня 2018 року

не пізніше 18.00 год. 25 липня 2018 року

Зарахування вступників за результатами співбесіди та за квотою-2 за державним замовленням

не пізніше 12.00 год. 26 липня 2018 року

не пізніше 12.00 год. 26 липня 2018 року

Анулювання заяв зарахованих осіб на інші місця державного замовлення

впродовж 26 липня 2018 року

впродовж 26 липня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі, за квотою-1 та квотою-3), із зазначенням рекомендованих до зарахування за державним або регіональним замовленням

не пізніше 01 серпня 2018 року

не пізніше 01 серпня 2018 року

Закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця державного або регіонального замовлення

до 18 годині 06 серпня 2017 року

до 18 годині 06 серпня 2017 року

Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням

не пізніше 12.00 год. 7 серпня 2018року

не пізніше 12.00 год. 7 серпня 2018року

Переведення на вакантні місця державного, регіонального  замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

не пізніше 18 серпня 2018 року

не пізніше 18 серпня 2018 року

Термін зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 30 вересня 2018 року

не пізніше 30 вересня 2018 року

 

Остання редакція: 18.01.18