Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Вартість навчання за контрактом БАКАЛАВР

Наказ від 03.06.2016 №448 (додаток)

Вартість навчання для студентів, які будуть зараховані
до ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» на 1 курс рівня вищої освіти «бакалавр» у 2016 році

Спеціальності

Денна форма (4 роки)

Заочна форма (4 роки ) / Дистанційна форма (4 роки )

за семестр

за весь термін навчання

за семестр

за весь термін навчання

Міжнародна економіка

10000,0

80000,0

4100,0 / 3900,0

32800,0 / 31200,0

Міжнародний бізнес

10000,0

80000,0

4100,0

32800,0

Міжнародна торгівля товарами військвого та подвійного призначення 

10000,0

80000,0

-

-

Міжнародні економічні відносини 

10000,0

80000,0

-

-

Правознавство

10000,0

80000,0

4000,0

32000,0

Фінанси та страхування 

9900,0

79200,0

4100,0 / 3900,0

32800,0 / 31200,0

Банківська справа 

9900,0

79200,0

4100,0 / 3900,0

32800,0 / 31200,0

Економіка підприємства

9130,0

73040,0

4100,0 / 3900,0

32800,0 / 31200,0

Підприємницька діяльність

9130,0

73040,0

4100,0

32800,0

Екологічна економіка

8500,0

68000,0

-

-

Комерційна діяльність та логістика 

8500,0

68000,0

-

-

Менеджмент бізнес-організацій

8500,0

68000,0

3900,0

31200,0

Маркетинг

8500,0

68000,0

3900,0 / 3900,0

31200,0 / 31200,0

Облік, аудит та оподаткування 

8500,0

68000,0

3900,0 / 3900,0

31200,0 / 31200,0

Публічне управління та адміністрування 

8500,0

68000,0

3900,0

31200,0

Регіональна економіка та місцеве самоврядування 

8500,0

68000,0

-

-

Туризм 

8500,0

68000,0

-

-

Управління персоналом та економіка праці

8500,0

68000,0

3900,0 / 3900,0

31200,0 / 31200,0

Економічна кібірнетика

8300,0

66400,0

4100,0

32800,0

Кібербезпека 

8300,0

66400,0

-

-

Компьютерні науки та інформаційні технології

8300,0

66400,0

4100,0

32800,0

Системний аналіз

8300,0

66400,0

-

-

Соціально-економічна статистика 

8300,0

66400,0

4100,0

32800,0

Економіка агропромислових формувань

7700,0

61600,0

-

-

Економічна теорія

7500,0

60000,0

-

-

Менеджмент агробізнесу

7500,0

60000,0

-

-

Національна економіка

7500,0

60000,0

-

-

Облік, аудит та оподаткування в АПК

7500,0

60000,0

3900,0

31200,0

Економічна та соціальна психологія

7400,0

59200,0

-

-

Соціологія економіки та підприємництва

7400,0

59200,0

-

-

Професійна освіта (економіка)

5300,0

42400,0

-

-

 

Остання редакція: 10.06.16