Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Штучний інтелект в економіці: нейронні мережі, нечітка логіка : монографія

Штучний інтелект в економіці: нейронні мережі, нечітка логіка : монографія / А. В. Матвійчук. — К. : КНЕУ, 2011. — 439c.

Монографію присвячено дослідженню можливості створення систем штучного інтелекту та застосування з цією метою математичного інструментарію, що ґрунтується на концепції біологічної правдоподібності, зокрема методів теорій нейронних мереж та нечіткої логіки. Висвітлено сутність цих теорій та показано їх можливості для розв’язання низки інтелектуальних задач в економіці, зокрема аналізу, прогнозування, класифікації, кластеризації, рейтингування тощо. Наведено аналіз результатів експериментів та надано практичні рекомендації щодо побудови моделей на основі нейро-нечітких технологій.

Монографія розрахована на студентів, аспірантів, науковців та фахівців фінансового сектору, які займаються розробкою та застосуванням математичних методів та моделей для аналізу економічних систем та прогнозування розвитку фінансових показників.

 
ЗМІСТ  
   

 

Остання редакція: 26.02.15