Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Смолянюк Володимир Федорович

Кафедра: Кафедра політології та національної безпеки
Посада: завідувач кафедри
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор політичних наук
Стаж роботи: 22 роки
Біографія:

1961 р. н. У 1982 р. закінчив Полтавське вище військове командне училище зв’язку, у 1993 – Військово-політичну (Гуманітарну) академію Збройних Сил (м. Москва), у 1995 – ад’юнктуру Київського інституту Сухопутних військ, у 2001 – докторантуру Національної академії оборони України. У 1995 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата політичних наук (тема «Проблема гуманізації міжособистісних і міжгрупових відносин у Збройних Силах сучасної України»). У 1997 р. отримав вчене звання доцента по кафедрі політології. У 2001 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора політичних наук (тема «Військова могутність сучасної Української держави: політологічний аналіз»). У 2004 р. отримав вчене звання професора по кафедрі політології і соціології.

З 2002 р. по 2006 р. був відряджений до Апарату Ради національної безпеки і оборони України, де працював на посадах державного експерта, завідувача відділу, заступника керівника департаменту – керівника управління. Державний службовець 4 рангу.

З лютого 2006 р. працює на кафедрі політології і соціології Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана (з травня 2009 р. завідувачем кафедри).

Член спеціалізованої вченої ради Д.26.236.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, голова спеціалізованої вченої ради СРК 216.716.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук у Воєнно-дипломатичній академії.