Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Данилюк Євгеній Юрійович

Кафедра: Кафедра банківської справи
Посада: Доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 8 років
Біографія:

У 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Вплив маркетингової політики на ефективність банківської діяльності» (науковий керівник – Білошапка Вікторія Степанівна, канд. екон. наук, доцент кафедри банківської справи ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»)

Напрями наукових досліджень: 

  • підвищення ефективності банківської діяльності;
  • розвиток маркетингу у сфері банківських послуг;
  • міжнародна діяльність банків;
  • валютне регулювання;
  • грошово-кредитна політика банків.

Наукові та навчально-методичні праці: понад 20 наукових та навчально-методичних публікацій.

Контактна інформація:  danulyuk23@gmail.com