Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

25 – 26 квітня 2017 року відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в умовах становлення нової економіки»26 Квітня 2017р.

В Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана 25 – 26 квітня 2017 року відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в умовах становлення нової економіки».
За участі більш як 100 вітчизняних та зарубіжних науковців, представників органів соціального партнерства відбудеться обмін думками та дискусії щодо шляхів подолання дефіциту гідної праці в Україні.
На початку конференції о 10.00 в конференц-залі головного корпусу КНЕУ відбудеться презентація колективної монографії «Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення», яка підготовлена науковою школою з управління персоналом і економіки праці під керівництвом д. е. н., професора Колота А.М.