Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ В КНЕУ

1. Визнана в суспільстві і за кордоном якісна економічна освіта.

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана є найпотужнішим закладом вищої економічної освіти України з більш ніж 108-річною історією, що підтверджується високими рейтингами серед роботодавців

 

КНЕУ - це 7 навчальних корпусів, 10 факультетів, 40 кафедр, 5 коледжів, аспірантура і докторантура, науковий парк, 21 науково-дослідний інститут  фундаментальних і прикладних досліджень, найбільша бібліотека серед ВНЗ України, яка налічує  більше 1,3 млн. примірників навчальної та наукової літератури.

 

2. Розвинені партнерські відносини з бізнес-структурами.

З метою розвитку співпраці с провідними вітчизняними ті іноземними бізнес-структурами в КНЕУ працює Центр корпоративних зв’язків

Діяльність Центру забезпечує формування системних зв’язків Університету з підприємствами і організаціями різних галузей економіки, галузевими асоціаціями, а також державними установами; координування організації і проведення виробничої практики студентів Університету; сприяння працевлаштуванню випускників і стажуванню представників професорсько-викладацького складу Університету; координування функцій інших структурних підрозділів Університету щодо його позиціонування і просування на ринку освітніх послуг і у сучасному бізнес-середовищі; надання платних послуг стороннім організаціям стосовно підготовки і підвищення кваліфікації їх персоналу, а також інших послуг інформаційного і консультаційного характеру.

3. Гарантоване працевлаштування.

Університет має власну службу з працевлаштування «Перспектива» та співпрацює з  комерційними і державними організаціями. Більшість студентів влаштовуються за фахом вже під час навчальних практик. Решта, як правило, знаходять роботу протягом декількох місяців після закінчення навчання. Наші випускники працюють на різних позиціях, в тому числі і на керівних посадах у державних організаціях і органах державної влади, науково-дослідних установах, провідних рекламних агентствах, великих туристичних фірмах, у кадрових агентствах, службах РR, в банках і комерційних підприємствах. Деякі з них створили і успішно розвивають власний бізнес. Диплом КНЕУ - це відмінна основа для старту в праці і в житті!

 

4. Міжнародна студентська мобільність.

На базі Центру міжнародних зв’язків КНЕУ організована тісна співпраця з навчальними закладами та міжнародними організаціями Австрії, Великобританії, Італії, США, Німеччини, Польщі, Словаччини, Нідерландів, Туреччини, Франції, Китаю, Білорусії і т. д. КНЕУ член таких організацій, як ERASMUS, EDAMBA, EPLO, EFMD, BSUN, Magna Charta Universitatum, RSA, EAC, Alexander von Humboldt-Stiftung, CES. Результат цієї співпраці — кожен студент та викладач КНЕУ має можливість пройти щорічне навчання та стажування за кордоном.

 

 

5. Дистанційне навчання.

КНЕУ — один з небагатьох навчальних закладів, який має дозвіл МОН України на надання освітніх послуг за дистанційною формою. Це означає, що Ви можете отримати якісні та сучасні знання та підтвердити їх дипломом провідного економічного університету України незалежно від того, в якому куточку світу Ви перебуваєте — 

інтернет-технології наближують освіту саме до Вас!
Наші студенти, дистанційно навчаючись у КНЕУ, паралельно здобувають вищу освіту в інших закордонних або українських університетах. Як студенти КНЕУ вони мають доступ до усіх наукових та навчальних ресурсів Університету — бібліотеки електронних підручників, розроблених нашими викладачами, репозитарію з науковими працями, навчально-методичних матеріалів з наук і дисциплін, електронного журналу. Як студенти дистанційної форми навчання вони, працюючи у системі дистанційного навчання Moodle, отримують доступ до навчально-методичного наповнення з усіх предметів, які включені до навчального плану, в результаті опанування якого отримуються сучасні та ґрунтовні знання, як за чотири роки навчання в аудиторіях нашого Університету.
Крім того, технології дистанційного навчання використовуються в Університеті для підтримки навчального процесу на денній та заочній формах, як платформа для реалізації змішаного навчання, і, врешті решт, для реалізації концепції «навчання упродовж життя».

6. Посилене вивчення іноземних мов.

В КНЕУ здійснюється вивчення іноземних мов (англійської, іспанської, німецької, італійської, польської, французької, турецької, арабської,  шведської)  у Центрі «ІНТЕНСИВ» за комунікативним методом. Крім того, під час навчання студент може вибрати фахову іноземну мову у пакеті вибіркових дисциплін.

 

7. Участь у наукових дослідженнях.

При підтримці наукового студентського товариства  КНЕУ проводиться  науково-дослідна та науково-практична діяльність шляхом залучання студентів на добровільних засадах до самостійної або колективної науково-дослідної та громадської організаційної роботи, яка спрямована на задоволення творчих та наукових інтересів студентів університету. Студенти КНЕУ є постійними призерами Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та олімпіад.

8. Студентське самоврядування.

В КНЕУ створена та працює студентська академічна рада, завдяки якій створені партнерські  умови  співпраці між професорсько-викладацьким складом, адміністрацією факультетів та колективом студентів університету, з метою забезпечення  демократичності  та прозорості  навчального процесу. В університеті щорічно проходить зустріч студентів з ректором, де кожен студент може прийняти участь в обговоренні питань, які хвилюють студентство.

Також в КНЕУ працює студентська профспілка, яка здійснює представництво  та захист  трудових, соціально-економічних прав та інтересів студентів.

Кожному студенту КНЕУ гарантована підтримка та захист його прав.

На першому курсі, з метою адаптації студентів до навчання в університеті,  введено інститут кураторства. Кураторами призначаються досвідчені викладачі.

9. Захоплююче студентське життя.

Студентська роки - це не тільки навчання. В університеті діє Центр культури та мистецтв, в якому працюють студії вокалу, танців і звукозапису. Є можливість розкрити творчі здібності в хореографії, грі на музичних інструментах, вокалі, живописі, в театрі тощо. Відбувається велика кількість культурно-масових мистецьких заходів: вечірки для студентської молоді, конкурси, щорічні фестивалі студентської творчості, святкування народних та офіційних свят, днів народжень факультетів тощо. Крім того, студент КНЕУ може подорожувати зі «Скіфами», втілювати в життя будь-які мрії в різних клубах (Агентство соціальних проектів, студентський бізнес-інкубатор, юридична клініка, страховий клуб, клуб «Дорогами до прекрасного», клуб цікавих зустрічей і т. д.). В університеті створені всі умови не тільки для отримання професійних знань, а й для цікавого дозвілля, розвитку особистісних якостей, розкриття талантів і творчих здібностей студентів.

10. Широкі можливості для заняття спортом.

КНЕУ має сучасний спортивний комплекс: 25-ти метровий плавальний басейн, тенісні корти, зал ігрових видів спорту; зали аеробіки, шейпінгу та силових єдиноборств, тренажерний зал.

 

11. Сучасний університетський капмус.

Університетське містечко КНЕУ має 6 гуртожитків для студентів, які розташовані поруч з навчальними корпусами. В університеті є їдальні,  буфети та  кафе.

 

12. Можливість оздоровлення.

Студенти КНЕУ мають можливість підтримувати своє здоров’я у санаторії-профілакторії, де функціонують кабінет електрокардіографії та  різні лікувальні кабінети (фізіотерапевтичний, кабінет електросну, кабінет масажу, кабінет аерозольтерапії, стоматологічний кабінет, водобальнеолікувальний і т. д.)

Створені всі умови задля того, щоб випускник КНЕУ: вільно володів іноземними мовами, мав правові знання високого рівня, мав відмінну комп’ютерну підготовку, широкий світогляд, був відповідальною, ініціативною, творчою і креативною особистістю.

Отримуйте якісну освіту, вчіться в комфортних умовах, працюйте на сучасному обладнанні, займайтеся спортом в своє задоволення, зустрічайте нових друзів ... і студентські роки запам'ятаються вам як найщасливіші в житті!

Чекаємо вас в КНЕУ!

Остання редакція: 14.03.17