Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ В КНЕУ

1. Визнана в суспільстві і за кордоном якісна економічна освіта.

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана є найпотужнішим закладом вищої економічної освіти України з більш ніж 108-річною історією, що підтверджується високими рейтингами серед роботодавців

 

КНЕУ - це 7 навчальних корпусів, 10 факультетів, 40 кафедр, 5 коледжів, аспірантура і докторантура, науковий парк, 21 науково-дослідний інститут  фундаментальних і прикладних досліджень, найбільша бібліотека серед ВНЗ України, яка налічує  більше 1,3 млн. примірників навчальної та наукової літератури.

 

2. Розвинені партнерські відносини з бізнес-структурами.

З метою розвитку співпраці с провідними вітчизняними ті іноземними бізнес-структурами в КНЕУ працює Центр корпоративних зв’язків

Діяльність Центру забезпечує формування системних зв’язків Університету з підприємствами і організаціями різних галузей економіки, галузевими асоціаціями, а також державними установами; координування організації і проведення виробничої практики студентів Університету; сприяння працевлаштуванню випускників і стажуванню представників професорсько-викладацького складу Університету; координування функцій інших структурних підрозділів Університету щодо його позиціонування і просування на ринку освітніх послуг і у сучасному бізнес-середовищі; надання платних послуг стороннім організаціям стосовно підготовки і підвищення кваліфікації їх персоналу, а також інших послуг інформаційного і консультаційного характеру.

3. Гарантоване працевлаштування.

Університет має власну службу з працевлаштування «Перспектива» та співпрацює з  комерційними і державними організаціями. Більшість студентів влаштовуються за фахом вже під час навчальних практик. Решта, як правило, знаходять роботу протягом декількох місяців після закінчення навчання. Наші випускники працюють на різних позиціях, в тому числі і на керівних посадах у державних організаціях і органах державної влади, науково-дослідних установах, провідних рекламних агентствах, великих туристичних фірмах, у кадрових агентствах, службах РR, в банках і комерційних підприємствах. Деякі з них створили і успішно розвивають власний бізнес. Диплом КНЕУ - це відмінна основа для старту в праці і в житті!

4. Міжнародна студентська мобільність.

На базі Центру міжнародних зв’язків КНЕУ організована тісна співпраця з навчальними закладами та міжнародними організаціями Австрії, Великобританії, Італії, США, Німеччини, Польщі, Словаччини, Нідерландів, Туреччини, Франції, Китаю, Білорусії і т. д. КНЕУ член таких організацій, як ERASMUS, EDAMBA, EPLO, EFMD, BSUN, Magna Charta Universitatum, RSA, EAC, Alexander von Humboldt-Stiftung, CES. Результат цієї співпраці — кожен студент та викладач КНЕУ має можливість пройти щорічне навчання та стажування за кордоном.

5. Посилене вивчення іноземних мов.

В КНЕУ здійснюється вивчення іноземних мов (англійської, іспанської, німецької, італійської, польської, французької, турецької, арабської,  шведської)  у Центрі «ІНТЕНСИВ» за комунікативним методом. Крім того, під час навчання студент може вибрати фахову іноземну мову у пакеті вибіркових дисциплін.

 

6. Участь у наукових дослідженнях.

При підтримці наукового студентського товариства  КНЕУ проводиться  науково-дослідна та науково-практична діяльність шляхом залучання студентів на добровільних засадах до самостійної або колективної науково-дослідної та громадської організаційної роботи, яка спрямована на задоволення творчих та наукових інтересів студентів університету. Студенти КНЕУ є постійними призерами Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та олімпіад.

7. Студентське самоврядування.

В КНЕУ створена та працює студентська академічна рада, завдяки якій створені партнерські  умови  співпраці між професорсько-викладацьким складом, адміністрацією факультетів та колективом студентів університету, з метою забезпечення  демократичності  та прозорості  навчального процесу. В університеті щорічно проходить зустріч студентів з ректором, де кожен студент може прийняти участь в обговоренні питань, які хвилюють студентство.

Також в КНЕУ працює студентська профспілка, яка здійснює представництво  та захист  трудових, соціально-економічних прав та інтересів студентів.

Кожному студенту КНЕУ гарантована підтримка та захист його прав.

На першому курсі, з метою адаптації студентів до навчання в університеті,  введено інститут кураторства. Кураторами призначаються досвідчені викладачі.

8. Захоплююче студентське життя.

Студентська роки - це не тільки навчання. В університеті діє Центр культури та мистецтв, в якому працюють студії вокалу, танців і звукозапису. Є можливість розкрити творчі здібності в хореографії, грі на музичних інструментах, вокалі, живописі, в театрі тощо. Відбувається велика кількість культурно-масових мистецьких заходів: вечірки для студентської молоді, конкурси, щорічні фестивалі студентської творчості, святкування народних та офіційних свят, днів народжень факультетів тощо. Крім того, студент КНЕУ може подорожувати зі «Скіфами», втілювати в життя будь-які мрії в різних клубах (Агентство соціальних проектів, студентський бізнес-інкубатор, юридична клініка, страховий клуб, клуб «Дорогами до прекрасного», клуб цікавих зустрічей і т. д.). В університеті створені всі умови не тільки для отримання професійних знань, а й для цікавого дозвілля, розвитку особистісних якостей, розкриття талантів і творчих здібностей студентів.

9. Широкі можливості для заняття спортом.

КНЕУ має сучасний спортивний комплекс: 25-ти метровий плавальний басейн, тенісні корти, зал ігрових видів спорту; зали аеробіки, шейпінгу та силових єдиноборств, тренажерний зал.

 

10. Сучасний університетський капмус.

Університетське містечко КНЕУ має 6 гуртожитків для студентів, які розташовані поруч з навчальними корпусами. В університеті є їдальні,  буфети та  кафе.

 

11. Можливість оздоровлення.

Студенти КНЕУ мають можливість підтримувати своє здоров’я у санаторії-профілакторії, де функціонують кабінет електрокардіографії та  різні лікувальні кабінети (фізіотерапевтичний, кабінет електросну, кабінет масажу, кабінет аерозольтерапії, стоматологічний кабінет, водобальнеолікувальний і т. д.)

Створені всі умови задля того, щоб випускник КНЕУ: вільно володів іноземними мовами, мав правові знання високого рівня, мав відмінну комп’ютерну підготовку, широкий світогляд, був відповідальною, ініціативною, творчою і креативною особистістю.

Отримуйте якісну освіту, вчіться в комфортних умовах, працюйте на сучасному обладнанні, займайтеся спортом в своє задоволення, зустрічайте нових друзів ... і студентські роки запам'ятаються вам як найщасливіші в житті!

Чекаємо вас в КНЕУ!

Остання редакція: 15.02.16