Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Історія економіки та економічної думки України

Тимочко Н. О. Історія економіки та економічної думки України [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Н. О. Тимочко. — К. : КНЕУ, 2010. — 128 с.

Навчально-методичний посібник призначений для самостійного вивчення студентами спеціальності «Економічна теорія» курсу історії економіки та економічної думки України. Посібник включає в себе програму курсу, навчально-методичне забезпечення до кожної теми, плани семінарських занять, теми рефератів, творчі завдання, список рекомендованої літератури, а також інші методичні матеріали для забезпечення самостійного вивчення дисципліни.

Посібник може бути використаний також студентами інших економічних спеціальностей для поглибленого вивчення окремих розділів курсу «Історія економіки та економічної думки».

 
ЗМІСТ  
   

 

Остання редакція: 28.10.14