Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Історії економічної думки України

Остання редакція: 27.04.20
Загальна інформація про школу

Кафедра історії та теорії господарства проводить грунтовні дослідження світової та української економічної думки в контексті цивілізаційного аналізу розвитку господарських систем. Наукова школа історії економічної думки України, започаткована в 50-х рр. ХХ-го ст. в Академії наук Української ССР, була пов’язана з науковими розробками В.С.Жученка, С.М.Злупка, Л.Я.Корнійчук, В.П.Теплицького та інших вчених, а також публікацією праць “Нариси з історії економічної думки на Україні” (1956) і “З історії економічної думки на Україні” (1961), що виокремили українську економічну думку як окрему предметну сферу аналізу з радянської економічної думки в цілому.

Професор Л.Я.Корнійчук, яка стояла біля витоків формування наукової школи історії економічної думки України, в стінах Київського національного економічного університету згуртувала навколо себе однодумців, послідовників, учнів (В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Л.В.Воробйова, Н.О.Тимочко, Ю.В.Тимченко, А.І.Чуткий), що продовжили справу вивчення економічної думки України та наукового внеску її представників у світову економічну теорію. Протягом останніх років на кафедрі підготовлені наукові праці “Дослідження проблем становлення та розвитку ринкового господарства в працях економістів України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.” (В.М.Фещенко), “Київський комерційний інститут: витоки та історичний поступ (1906–1920рр)” (А.І.Чуткий), навчальні посібники з історії економічної думки України (Л.Я.Корнійчук, Н.О.Тимочко, С.Н.Антонюк), захищені докторські (В.М.Фещенко, А.І.Чуткий) та кандидатські (О.М.Кудласевич, Ю.В.Тимченко, І.В.Мордас, Т.В.Жила, О.Б.Кондрат) дисертації.