Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Правила виплати стипендій