Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Український інститут розвитку фондового ринку

Керівництво навчального закладу


Директор
Леонов Дмитро Анатолійович

Директор
Леонов Дмитро Анатолійович

Заступник директора з навчального-методичної роботи
Пашкевич Тетяна Вікторівна

Історія навчального закладу

Український інститут розвитку фондового ринку (УІРФР) є вищим навчальним закладом ІV ступеня акредитації, який під назвою Вища школа підприємництва засновано в 1991 році Київським національним економічним університетом і в 1997 році перейменовано в Український інститут розвитку фондового ринку у зв'язку з укладанням договору між Київським національним економічним університетом та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо співробітництва та підготовки фахівців у галузі фондового ринку.

Інститут є навчально-методичним центром Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (з 2000 року).

На базі інституту працюють екзаменаційні комісії, які проводять іспити з видачею кваліфікаційного посвідчення встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зразка на право здійснення діяльності за такими спеціальностями:

 • фахівець з питань організації торгівлі цінними паперами;
 • фахівець з питань торгівлі цінними паперами;
 • фахівець з депозитарної діяльності;
 • фахівець з управління активами інституційних інвесторів;
 • арбітражний керуючий для провадження справ про банкрутство професійних учасників ринку цінних паперів в Україні;
 • головний бухгалтер професійних учасників ринку цінних паперів;
 • фахівець з фінансового моніторингу;
 • фахівець з питань клірингової діяльності.

З метою розвитку системи вищої освіти та вдосконалення системи перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців фондового ринку та корпоративного управління Українським інститутом розвитку фондового ринку з 2000 року відкрито першу в Україні магістерську програму "Фінансовий ринок" за спеціальністю "Фінанси".

Інститут є видавцем офіційних друкованих органів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, зокрема:

 • щоденного видання-бюлетеня "Бюлетень. Цінні папери України";
 • інформаційно-аналітичного тижневика-газети "Цінні папери України";
 • журналу "Ринок цінних паперів України" (включено ВАК України до переліку наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт за напрямком "Економічні науки").

Спільно з Асоціацією юристів фондового ринку інститут також є видавцем журналу "Акціонерне товариство".

Інститут здійснює наукові дослідження на замовлення органів державної влади та управління (зокрема Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Фонду державного майна України тощо).

Фахівці УІРФР беруть активну участь у розробленні законодавчих актів з питань розвитку фінансового ринку, зокрема, вони є співавторами законів України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про цінні папери та фондовий ринок", а також нормативних актів центральних органів виконавчої влади.

Керівник УІРФР входить до складу дорадчих та консультаційних органів, створених при комітетах Верховної Ради України, Кабінеті Міністрів України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Структура навчального закладу

Дирекція
Бухгалтерія
Канцелярія
Центр магістерської підготовки
Кафедра фондового ринку та корпоративного управління
Навчально-методичний відділ
Редакційний відділ
Науковий відділ
Адміністративно-господарський відділ

Спеціальності та напрямки підготовки фахівців

У 1999 році інститут отримав ліцензію на підготовку фахівців вищого освітньо-кваліфікаційного рівня за першою в Україні магістерською програмою "Фінансовий ринок" (спеціальність "Фінанси").
Ліцензія ВПД-IV № 110169 від 20.12.99 р, ліцензія АБ № 175229 від 11.07.2005 р., ліцензія АВ № 586106 від 22.07.2011 р.
Сертифікат НД-IV № 117199 від 03.10.2001 р., сертифікат НД-IV № 115091 від 08.08.2011 р.

Навчальний план

Заочна форма навчання
Напрям підготовки "Економіка і підприємництво"
Спеціальність Фінанси і кредит
(програма Фінансовий ринок)

 

Назва дисциплін

За навч. планом стац.

Розподіл за семестрами

За навч. планом заочного
  відділення

іспити

заліки

курс.
 роб.

контр
 роб.

Усього

з них

лек.

прак.

СРС

 

1. Дисципліни соціально-гуманітарного циклу
 (гуманітарної підготовки):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Актуальні проблеми економічної політики в Україні

 

5

 

 

 

54

16

4

34

 

Усього за розд.1:

 

1

 

 

 

54

16

4

34

 

2. Дисципліни фундаментального циклу
(загальноекономічної підготовки):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Макроекономіка

 

2

 

 

 

54

16

6

32

3.

Мікроекономіка

 

 

2

 

 

81

16

8

57

4.

Економіка підприємства

 

3

 

 

 

54

16

6

32

5.

Менеджмент

 

2

 

 

 

81

16

6

59

6.

Маркетинг

 

 

2

 

 

54

16

6

32

7.

Статистика

 

3

 

 

 

54

16

6

32

8.

Фінанси

 

2

 

2

 

81

16

6

59

9.

Гроші і кредит

 

3

 

 

3

81

16

6

59

10

Фінанси підприємств

 

4

 

 

 

54

16

6

32

11

Бухгалтерський облік (фінансовий і управлінський)

 

4

 

 

4

81

24

6

51

12

Страхування

 

3

 

 

 

54

16

6

32

13

Інвестування

 

3

 

 

 

54

16

6

32

 

Усього за розд.2:

 

10

2

1

2

783

200

74

509

 

3. Цикл професійної підготовки (нормативні дисц.):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Стратегічне управління (корпорацій АТ)

 

 

 

 

 

108

16

6

86

15

Фінансовий менеджмент (корпорацій)

 

 

 

 

 

108

16

6

86

16

Менеджмент персоналу

 

 

 

 

 

108

16

6

86

17

Міжнародний менеджмент

 

 

 

 

 

108

16

6

86

18

Ринок фінансових послуг

 

7

 

7

 

162

18

8

136

19

Управління фінансовою санацією підприємства

 

8

 

 

 

162

18

8

136

 

Усього за розд.3:

 

6

-

1

1

756

100

40

616

 

4. Вибіркові дисципліни професійної підготовки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Цикл дисциплін за вибором УІРФР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Валютний ринок

 

7

 

7*

 

54

16

6

32

21

Кредитний ринок

 

7

 

7*

 

54

16

6

32

22

Фондовий ринок

 

7

 

7*

 

54

16

6

32

23

Управління інвестиційними проектами

 

5

 

 

 

54

16

6

32

24

Портфельне інвестування

 

8

 

 

8

54

16

6

32

25

Податкова система

 

4

 

 

4

54

16

6

32

26

Бюджетна система

 

 

4

 

 

54

16

6

32

27

Ризик у фінансовому менеджменті

 

8

 

 

 

54

16

6

32

28

Господарське право

 

5

 

 

 

54

16

6

32

 

Усього за розділом 4.1.

 

8

1

1

2

486

144

54

288

 

4.2. Цикл дисциплін за вибором студентів (вибирати 2 дисципліни: одну – з 1-го блоку і одну - з 2-го блоку)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Експертна оцінка

 

 

5

 

 

54

16

6

32

30

Міжнародні кредитно-розрахункові операції

 

 

5

 

 

54

16

6

32

31

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та звітності

 

 

5

 

 

54

16

6

32

 

Блок 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Торгівля цінними паперами

 

 

8

 

 

54

16

4

34

33

Депозитарна діяльність

 

 

8

 

 

54

16

4

34

34

Управління активами

 

 

8

 

 

54

16

4

34

35

Адміністрування недержавних пенсійних фондів

 

 

8

 

 

54

16

4

34

 

Усього за розд. 4.2.

 

 

2

 

 

108

32

10

66

 

Усього

 

 

 

 

 

2187

492

182

1513

Контакти

Поштова адреса: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1
Телефон (факс): 456-37-56, 456-14-17
E-mail: magistr@usmdi.org
Веб-сайт: www.usmdi.org

Остання редакція: 02.06.16