Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Український інститут розвитку фондового ринку

Історія навчального закладу

Український інститут розвитку фондового ринку (УІРФР) є вищим навчальним закладом ІV ступеня акредитації, який під назвою Вища школа підприємництва засновано в 1991 році Київським національним економічним університетом і в 1997 році перейменовано в Український інститут розвитку фондового ринку у зв'язку з укладанням договору між Київським національним економічним університетом та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо співробітництва та підготовки фахівців у галузі фондового ринку.

Інститут є навчально-методичним центром Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (з 2000 року).

На базі інституту працюють екзаменаційні комісії, які проводять іспити з видачею кваліфікаційного посвідчення встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зразка на право здійснення діяльності за такими спеціальностями:

  • фахівець з питань організації торгівлі цінними паперами;
  • фахівець з питань торгівлі цінними паперами;
  • фахівець з депозитарної діяльності;
  • фахівець з управління активами інституційних інвесторів;
  • арбітражний керуючий для провадження справ про банкрутство професійних учасників ринку цінних паперів в Україні;
  • головний бухгалтер професійних учасників ринку цінних паперів;
  • фахівець з фінансового моніторингу;
  • фахівець з питань клірингової діяльності.

більш детально - на сайті Інституту

Остання редакція: 09.06.23