Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економіст

                

 

Шановні дописувачі університетської газети “Економіст”, при підготовці матеріалів, будь ласка, візьміть до уваги нижченаведені пункти:

 • Тексти обов’язково мають подаватися в електронному вигляді формату doc або docx.
 • Тексти мають бути як в електронному, так  і в роздрукованому вигляді.
 •  Шрифт  –  Times New Roman.
 • Розмір шрифта – 13.
 •  Міжрядковий інтервал – 1,5.
 • Матеріал повинен мати заголовок.
 • Якщо у тексті згадується особа, то спочатку пишеться її ім’я (або ініціали), а потім прізвище
 • Матеріал обов’язково потрібно підписувати.
 •  Якщо матеріал має фото або ілюстрації, вони повинні бути окремим файлом JPG, TIFF
 • Вставлені фото або ілюстрації в файл doc або docx не приймаються.
 • Фото та ілюстрації повинні мати чітке та якісне зображення.

Архів газети "Економіст"

                             

                                

 

Відповідальний редактор Тетяна Біленко
(e-mail: bilenko@kneu.edu.ua  )
Редактор з дизайну Анна Гаращук
(e-mail: pr@kneu.edu.ua)
Літературний редактор Ксенія Яцевська
(e-mail: eсonomist@kneu.edu.ua)
  Реєстраційне свідоцтво № 161 серії КІ від 21.05.96.
Адреса редакції: 03680, Київ, просп. Перемоги, 54/1,
КНЕУ, кімн. 340, тел.: (044) 456-71-46
 

За зміст і достовірність викладених фактів редакція
відповідальності не несе.


 

 

 

 

Остання редакція: 07.11.18