Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економіст

                                                         Шановні дописувачі університетської газети “Економіст”!

Будь ласка, зверніть увагу на такі пункти:

  • Тексти обов’язково подавати в електронному вигляді формату doc або docx.
  • Тексти мають бути як в електронному, так  і в роздрукованому вигляді.
  •  Шрифт  –  Times New Roman.
  • Розмір шрифта – 13.
  •  Міжрядковий інтервал – 1,5.
  • Матеріал повинен мати заголовок.
  • Якщо у тексті згадується особа, то спочатку пишеться її ім’я (або ініціали), а потім прізвище
  • Матеріал обов’язково потрібно підписувати.
  •  Фото або ілюстрації подати окремим файлом у форматі JPG.
  • Фото та ілюстрації високої якості.

Архів газети "Економіст"

                             

                                


 

 

Відповідальний редактор Лариса Гуторова 
pr_gutorova@kneu.edu.ua 


  Реєстраційне свідоцтво № 161 серії КІ від 21.05.96.
Адреса редакції: 03057, Київ, просп. Перемоги, 54/1,
КНЕУ, кімн. 340, тел.: (044) 456-71-46

 

 


 

 

 

 

Остання редакція: 08.10.20