Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Порядки денні засідань