Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ засідання Вченої ради від 31 серпня 2016 р.02 Вересня 2016р.

Членів вченої ради Університету – 90

Присутні – 74

Засідання розпочалося о 12.00.

Результати:

1. Повідомлено про продовження роботи зі створення в Університеті військового підрозділу.

2. Зараховано до докторантури: Шульгу Ольгу Антонівну, кандидата економічних наук, доцента, доцента кафедри економічної теорії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за спеціальністю 051 – «Економіка». Науковим консультантом призначити доктора економічних наук, професора Зайцева Ю.К.; Виноходову Світлану Григорівну, кандидата економічних наук, доцента кафедри маркетингу Приватного вищого навчального закладу «Нікопольський економічний університет» за спеціальністю 051 – «Економіка». Науковим консультантом призначити доктора економічних наук, професора, академіка АПН України Павленка А.Ф.; Стрельченко Інну Іллівну, кандидата економічних наук, доцента, доцента кафедри теоретичної та прикладної економіки Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» за спеціальністю 051 – «Економіка». Науковим консультантом призначити доктора економічних наук, професора Матвійчука А.В.; Стрельник Світлану Олександрівну, кандидата економічних наук, доцента кафедри міжнародної економіки Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю 056 -  «Міжнародні економічні відносини». Науковим консультантом призначити доктора економічних наук, професора Поручника А.М.; Черкас Наталію Ігорівну, кандидата економічних наук, доцента, доцента кафедри міжнародних економічних відносин Львівської комерційної академії Укоопспілки України за спеціальністю 056 - «Міжнародні економічні відносини». Науковим консультантом призначити доктора економічних наук, професора
Антонюк Л.Л.; Безверхого Костянтина Вікторовича, кандидата економічних наук, доцента кафедри обліку і аудиту Київського національного університету технологій і дизайну за спеціальністю 071 – «Облік і оподаткування». Науковим консультантом призначити доктора економічних наук, професора Шигун М.М.; Дибу Олександра Михайловича, кандидата економічних наук, доцента, доцента кафедри інвестиційної діяльності Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування». Науковим консультантом призначити доктора економічних наук, професора Майорову Т.В.; Стеценка Богдана Станіславовича, кандидата економічних наук, доцента, доцента кафедри фінансових ринків Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування». Науковим консультантом призначити доктора економічних наук, професора Федосова В.М.; Островську Наталію Степанівну, кандидата економічних наук, доцента, доцента кафедри фінансів Буковинського державного фінансово-економічного університету за спеціальністю 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування». Науковим консультантом призначити доктора економічних наук, професора
Терещенка О.О. (За – 74, Проти – немає, Утримався – немає)

3. Атестовано стипендіата Кабінету Міністрів України для молодих учених к.е.н., доцента Сущенка О.М. (За – 74, Проти – немає, Утримався – немає)

4. Висунуто на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених кандидатури: к.е.н., доцента Усик В.І., к.е.н, доцента Поліщук Є.А., к.е.н., доцента Сибірянської Ю.В. (За – 74, Проти – немає, Утримався – немає)

5. На посади науково-педагогічних працівників обрано: завідувача кафедри історії та теорії господарства (1 ставка) - Степаненка Сергія Васильовича, к.е.н., професора; завідувача кафедри інвестиційної діяльності (1 ставка) - Майорову Тетяну Володимирівну, д.е.н., професора; завідувача кафедри інформатики та системології (1 ставка) - Сільченко Марину Валеріївну, к.е.н., доцента; завідувача кафедри статистики (1 ставка) - Манцурова Ігора Германовича, д.е.н., професора; завідувача кафедри фізичного виховання (1 ставка) - Дудка Михайла Валерійовича, к.н. з фіз. вих.; професора кафедри політичної економії (0,75 ставки, вакантна з 30.08.2016 р.) - Студінського Володимира Аркадійовича, д.і.н., доцента; професора кафедри політичної економії (0,75 ставки, вакантна з 12.09.2016 р.) - Мельника Олексія Михайловича, д.е.н., професора; професора кафедри економіки підприємств (1 ставка) - Павленко Ірину Анатоліївну, д.е.н., професора; професора кафедри стратегії підприємств (1 ставка) - Банщикова Петра Гавриловича, к.е.н., доцента; професора кафедри міжнародної економіки (1 ставка) - Ільницького Дениса Олександровича, к.е.н., доцента; професора кафедри міжнародних фінансів (0,5 ставки) - Отченаш Катерину Георгіївну, к.е.н., доцента; професора кафедри страхування (1 ставка) - Мурашко Олену Володимирівну, к.е.н., доцента; професора кафедри інвестиційної діяльності (1 ставка) - Онікієнка Сергія Володимировича, д.е.н., доцента; професора кафедри інвестиційної діяльності (0,75 ставки) - Смагіна Володимира Леонтійовича, д.е.н., професора; професора кафедри менеджменту банківської діяльності (1 ставка) - Краснову Ірину Вікторівну, к.е.н., доцента; професора  кафедри бухгалтерського обліку (1 ставка) - Самборського Олександра Володимировича, к.е.н., доцента; професора  кафедри бухгалтерського обліку (1 ставка) - Олійник Яну Вікторівну, д.е.н., доцента; професора  кафедри бухгалтерського обліку (1 ставка) - Ісай Оксану Василівну, к.е.н., доцента; професора кафедри обліку підприємницької діяльності (1 ставка) - Добровського Василя Миколайовича, к.е.н., професора; професора кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу (1 ставка) - Кузьмінську Ольгу Едуардівну, к.е.н., доцента; професора кафедри аудиту (0,25 ставки) - Бондаря Валерія Петровича, д.е.н., професора; професора кафедри регіоналістики і туризму (1 ставка) - Пилипіва Віталія Володимировича, д.е.н., старшого наукового співробітника; професора кафедри регіоналістики і туризму (1 ставка) - Остафійчука Ярослава Васильовича, д.е.н., старшого наукового співробітника; професора кафедри управління персоналом та економіки праці (1 ставка) - Гриненка Анатолія Михайловича, к.е.н., доцента; професора кафедри теорії та історії держави і права (1 ставка) - Міхневич Людмилу Володимирівну, к.ю.н., доцента; професора кафедри фінансового права (1 ставка) - Дмитренко Емілію Станіславівну, д.ю.н., професора; професора кафедри інформатики та системології (1 ставка) - Шарапова Олександра Дмитровича, к.т.н., професора; професора кафедри інформатики та системології (1 ставка) - Дербенцева Василя Джоржовича, к.е.н., доцента; професора кафедри інформаційного менеджменту (1 ставка) – Бєгуна Анатолія Володимировича, к.е.н., професора; професора кафедри інформаційних систем в економіці (1 ставка) - Рамазанова Султанахмеда Курбановича, д.т.н., д.е.н., професора; професора кафедри статистики (1 ставка) - Мазуренко Ольгу Костянтинівну, к.е.н., доцента; професора кафедри статистики (0,5 ставки) - Рудченка Олександра Юрійовича, д.е.н., професора, старшого наукового співробітника. (За – 74, Проти – немає, Утримався – немає)

6. Порушено клопотання щодо відзначення нагородами працівників Університету з нагоди святкування його 110-річчя: нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення» - 12 осіб, нагрудним знаком «Відмінник освіти» - 13 осіб, Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України – 1 особу, Подякою Міністерства освіти і науки України – 66 осіб.

 (За – 74, Проти – немає, Утримався – немає)

7. Підтримано рекомендацію кандидатури доктора економічних наук, професора Пономаренка Володимира Степановича для обрання членом-кореспондентом Національної академії педагогічних наук України (Відділення вищої освіти). (За – 74, Проти – немає, Утримався – немає)

8. Рекомендовано до друку наукові видання Університету: 1) монографію «Нариси з економічної історії України. Книга 3: Буржуазна альтернатива (друга половина ХVII-XVIIIст.)»д.і.н., професора кафедри історії та теорії господарства Чуткого А. І.. Видання монографії за кошти автора з грифом КНЕУ обсягом 25,0 др.арк.; 2) журнал «Маркетинг в Україні», № 4 (липень-серпень), 2016 р.; 3) журнал «Ринок цінних паперів», № 5-6 та № 7-8, 2016 р.

(За – 74, Проти – немає, Утримався – немає)

Засідання завершено о 14.25.